fbpx

מי אנחנו

אנו בארגון “בחמלה” בעלי מחויבות מוחלטת להלכה ולפיכך שואפים להרחיב את מודעות הציבור היהודי, לחשיבות איסור צער בעלי חיים על פי ההלכה ובעיקר למציאות האמיתית של מצבם הקשה של בעלי החיים בימינו, שרוב האנשים כלל לא מודעים אליה.


אנו פועלים בכלים של הסברה וחינוך בלבד (ללא התעסקות בחקיקה או עתירות משפטיות): מפעילים דוכני הסברה, מפיצים עלוני מידע, מארגנים הרצאות במוסדות לימוד ובתנועות נוער, עורכים כנסי רבנים בנושא, ועוד. 

Comments are closed.