fbpx

דף הבית – בחמלה

ארגון בחמל״ה – חרדים מתנדבים למען החיות, שם לו למטרה לקדם את זכויות בעלי החיים ובעיקר למנוע את האיסור החמור של ״צער בעלי חיים״ המופיע בתורה, ביהדות ובהלכה פעמים אין ספור.

לצערנו, כיום כמעט כולנו נכשלים בעקיפין באיסור חמור זה. אמנם לא בהתעללות ישירה חס וחלילה, לכך יש מודעות גדולה מאד. הבעייתיות היא בתעשיה שכולנו צרכנים שלה. בעצם גורמים לנו בעקיפין שותפות ועידוד תעשיה שלמה, שכולה בנויה על איסורים חמורים מאד של ״צער בעלי חיים״.

לא עוד! כצרכנים נבונים, נתאגד ונתארגן להבהיר לתעשיינים השונים שאנו לא מוכנים לכך יותר! לא ניתן יד לפשע הזה. אנו לא מוכנים יותר להיות שותפים פעילים לאיסור מהתורה.

 

אלפי אפרוחים נמעכים בתוך שק גדול אפרוחים על סרט נע

 

התעללות בידיים באפרוחים בתעשיה – חיים על סרט נע

Comments are closed.