fbpx

דף הבית – בחמלה

ארגון בחמל"ה – חרדים מתנדבים למען החיות, שם לו למטרה לקדם את זכויות בעלי החיים ובעיקר למנוע את האיסור החמור של "צער בעלי חיים" המופיע בתורה וביהדות ובהלכה פעמים אין ספור.

לצערנו, כיום כמעט כולנו נכשלים בעקיפין באיסור חמור זה. אמנם לא בהתעללות ישירה חס וחלילה. לכך יש מודעות גדולה מאד.
הבעייתיות היא ב"תעשיה" שכולנו צרכנים שלה ובעצם גורמים לנו בעקיפין שותפות ועידוד תעשיה שלימה שכולה בנויה על איסורים חמורים מאד של "צער בעלי החיים".
לא עוד! כצרכנים נבונים, נתאגד ונתארגן להבהיר לתעשיינים השונים שאנו לא מוכנים לכך יותר! לא ניתן יד לפשע הזה. אנו לא מוכנים יותר להיות שותפים פעילים לאיסור מהתורה.
 
 

התעללות בידים באפרוחים ב"תעשיה" – חיים בסרט נע

 

Comments are closed.